Laboratorijske usluge

  • Vrednost:219
  • Popust:54%
  • Ušteda:119
  • Kupljenih:
   Još 5 za prolaz
NAPOMENE:
 • Nakon evidentirane uplate, kuponi se šalje na email
 • Placeni kuponi su dostupni za štampu sa Vašeg profila, i nalaze se u delu MOJI KUPONI
 • Ako ste uplatu izvršili opštom uplatnicom ili e-bankingom od ponedeljka do cetvrtka, kupon ce biti odobren u naredna 24h
 • Ako ste uplatu izvršili u petak, subotu ili nedelju, kupon ce biti odobren u ponedeljak
 • Svi podaci o partneru se nalaze na kuponu
 • Kupon važi do: 30.09.2024.
 • Nakon isteka roka, kupon nije moguce iskoristiti

Laboratorijske usluge

NAZIV CENA
Kompletna krvna slika 5 part diff 250
Sedimentacija eritrocita 120
C-reaktivni protein (CRP) 450
Vreme krvarenja 120
Vreme koagulacije 120
Fibrinogen 150
Protrombinsko vreme 250
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) 250
Trombinsko vreme (TT) 250
D-dimer 1.500
Glukoza 100
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT)  75g 700
Glikozilirani hemoglobin A1c (HbA1c) 750
Urea 120
Kreatinin 120
Mokracna kiselina 120
Bilirubin, ukupni 120
Bilirubin, direktan 120
Albumin 120
Proteini,ukupni 120
Holesterol 120
Holesterol HDL 120
Holesterol LDL 120
Trigliceridi 120
Alanin aminotransferaza (ALT) 120
Aspartat aminotransferaza (AST) 120
Gama-glutamiltransferaza (GGT) 120
Alkalna fosfataza (ALP) 120
Kreatin kinaza (CK) 200
Laktat dehidrogenaza (LDH) 120
Amilaza, alfa (Alfa-amilaza) 350
Amilaza, pankreasna (Pankreasna amilaza) 400
Lipaza 400
Gvožđe 150
Nezasićeni  kapacitet vezivanja gvožđa (UIBC) 150
Totalni kapacitet vezivanja gvožđa (TIBC) 150
Transferin 650
Kreatin kinaza, izoenzim CK-2 (CK-MB) 300
Hloridi 120
Kalcijum, ukupni 120
Kalijum 120
Magnezijum 120
Natrijum 120
Celokupan pregled urina sa sedimentom 250
Krvna grupa RhD 1300
Urinokultura (urin bakteriološki) 400
Trijodtironin, ukupan (T3) 500
Trijodtironin slobodan (fT3) 550
Tiroksin ukupan (T4) 500
Tiroksin slobodan (fT4) 550
Tireostimulirajuci hormon (TSH) 500
Tireoglobulin (TG) 1000
Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti-TPO) 950
Antitela na tireoglobulin (anti-TG) 950
Antitela na receptor TSH (anti-TSH receptor At, TRAK) 1.600
Kalcitonin 1200
Alfa-fetoprotein (AFP) 800
Alkalna fosfataza, placentalna (PLAP) 4.500
Karcino-embrionalni antigen (CEA) 800
Karcinoma antigen 19-9 (CA19-9) 1100
Karcinoma antigen 50 (CA 50) 2.300
Karcinoma antigen 125 (CA125) 1100
HE4 2.000
Tumoru pridruženi tripsin inhibitor (TATI) 3.100
Karcinoma antigen 15-3 (CA15-3) 1100
HER-2/n protein 5.000
Prostatični specifični antigen, ukupan (PSA) 800
Prostatični specifični antigen, slobodan (fPSA) 950
Karcinoma antigen 72-4 (CA 72-4) 1100
Citokeratin 19 fragmenti (Cyfra 21-1) 1200
Neuron specifična enolaza (NSE) 1100
Cistatin C 1.700
UBC 2.600
Beta-2-Mikroglobulin 1000
Neopterin(limfom,leukemija) 3.800
Tkivni polipeptidni antigen (TPA) 4.700
Antigen karcinoma skvamoznih ćelija (SCC) 3.400
Hromogranin A (CgA) 1.700
Protein S-100 2.700
Antitela na tumor supresor protein p53 3.200
Fenobarbital 1.400
Karbamazepin 1000
Lamotrigin 3.600
Valproicna kiselina 1.700
Prokalcitonin 2.100
Anti faktor Xa aktivnost (anti-Xa) 2.100
Feritn 900
Troponin I (TnI) 1100
Nagalase (alfa-N-acetilgalaktozaminidaza) 17.500

Preporučujemo još: Vidi sve popuste