Sigurnost plaćanja


Način plaćanja

Plaćanje roba i/ili usluga na Web stranici www.hitcena.com moguće je putem e-bankinga, opštom uplatnicom.